COACHING VOOR DE ESSENTIE: AMSTERDAM

Coaching Voor De Essentie: Amsterdam

Coaching Voor De Essentie: Amsterdam

Blog Article

Essentie Academie: Amsterdamse Ontdekking


Cursisten moeten letterlijk indien nodig tientallen keren in een bepaalde setting heen en weer lopen totdat ze de juiste (door de organisatie vastgestelde) resultaten hebben verzameld. Sommige cursisten zijn inderdaad "zover heen" dat ze dit als een soort wedergeboorte zien. Daarna volgt een emotionele ontlading met muziek en knuffelssessie. Men krijgt dus een sigaar uit eigen doos, en het uitpakken daarvan is in de vorm van een zware taak (straf) gevolgd door een feestje (beloning).  1. Pas op met je geheimen. Blootstellen van diepste geheimen aan vreemden en een organisatie met bijbedoelingen. Om een goed resultaat te bereiken worden cursisten aangespoord alles te vertellen, ook hun diepste geheimen, angsten en wensen. Dit alles in bijzijn van mede-cursisten, amateur-trainers, wannabee-therapeuten die vaak zonder geen enkele psychologie-, klinisch-psychologische- of psychiatrisch-therapeutische achtergrond hebben.Essentie Training: Amsterdamse GroeiBegeleiding Naar Je Essentie: Amsterdam

De "nazorg" bestaat uit terugkomavonden waarin uitgezet wordt waar de oefeningen voor dienden. Het echte doel van de terugkomavonden is verdere werving. Er is geen professionele nazorg voor gevallen waarin het misgaat met een cursist (Let op: je tekent ervoor dat alle mogelijke gevolgen voor eigen verantwoordelijk zijn). Een mooi voorbeeld is ook de volgende getuigenis: "Eén van mijn collega's zou naar een posttraining gaan, maar niemand wilde mee als gast.


Hoezo nazorg?" 7. Loop geen brandmerk op. Stigma's oplopen van sekten en aanverwante omstreden trainingsinstituten is niet denkbeeldig. Niet iedereen is gecharmeerd van Essence en consorten, ook al zal niet iedereen dat direct laten blijken. Enthousiast vertellen over Essence of Source training zou in voorkomende gevallen de nekslag kunnen betekenen tijdens sollicitatiegesprekken, zonder dat dat naar je wordt teruggekoppeld.


Essentie Academie: Amsterdamse Groei


Pas op met alternatieven. Zoeken naar alternatieven voor Essence of Source kan ook gevaarlijk zijn: in Nederland opereren diverse omstreden trainingsinstituten. Landmark is reeds genoemd, maar CSA (Den Bosch) heeft ondanks haar deelname aan liefdadigheidsinitiatieven als Dreamfoundation een zeer dubieuze reputatie op trainingsgebied. 9. Value for Money? Denk eens na wat je verder allemaal met zo'n slordige anderhalf duizend euro (Essence + Source) kunt doen om je welbevinden te verbeteren.


Heb je weleens een hobby overwogen waar je echt tijd voor vrijmaakt? Of meld je aan als vrijwilliger in de bejaardenzorg, als je nou echt zo gedreven bent om belangeloos anderen te helpen. Geeft ook een fantastisch gevoel en stijging van eigenwaarde. Loop eens een collecte voor een erkend goed doel.


Wij zijn helaas weer in Kort Geding gedagvaard, er wordt zelfs gedreigd met gijzeling van de bestuursleden van De Stelling. Naar onze stellige overtuiging laten wij simpelweg getuigen aan het woord die negatieve en ook positieve ervaringen (zie de reacties onder de artikelen) hebben opgedaan tijdens en na die Essence-trainingen, zoals we dat al jaren doen met vergelijkbare organisaties zoals Landmark en CSA.


Ontwikkel Je Essentie: Amsterdamse Wegwijzer


Helaas willen Essence en Sagiv dit niet, wij betreuren dat. Volgende week vrijdag 17 oktober 2008 om 09.30 uur dient in DenBosch het Kort Geding van Essence BV Amsterdam en Essence Nijmegen BV en Sagiv tegen De Stelling / Kleintje Muurkrant. Als je wilt komen kijken dan ben je welkom in het Paleis van Justitie te 's-Hertogenbosch, vlakbij het NS-station.


We zijn verbaasd dat dit soms naar boven komt. Essence is een bedrijf dat trainingen levert die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling. Er werken 25 mensen waaronder een aantal trainers in dienstverband en in associatie. Wij stimuleren individualiteit en persoonlijke groei om jouw passies en dromen te realiseren. En zullen geenszins zeggen ‘dit is de manier’ of een ander nooit iets opleggen.


Coaching Voor De Essentie: Amsterdamse BegeleidingEssentie Training: Amsterdamse Groeimogelijkheden

Bewegingen als CSA, Essence Trainingen en Landmark Education/ Landmark Forum ( vroeger EST), profiteren hiervan. De groeiende belangstelling gaat hand in hand met groeiende kritiek op awareness trainingen. Binnenkort zal ik op deze pagina meer informatie geven over LGAT: Large Group Awareness Trainingen. De .


Essentie Training Centrum: Amsterdamse Bron


Van het afgelopen jaar herinner ik me een aantal pijnlijke momenten, die me niet alleen tot het inzicht hebben gebracht dat ik iemand ben geworden die ik niet wil zijn, maar vooral dat ik moet proberen daar iets aan te veranderen. (...)Hans Schellekens: "Dat zegt Haro, de hoofdpersoon uit mijn roman 'De cursus'.


Het kost een paar centen, maar de belofte is dat je je na een paar dagen een ander mens voelt, iemand die het leven in eigen hand neemt en in ieder probleem een uitdaging ziet. Vooral hoogopgeleiden blijken gevoelig voor de boodschap: ongeluk is een keuze, geluk dus ook. Landmark, Essence, CSA - aanbod genoeg.


Ontdek De Essentie: Training In AmsterdamEssentie Training: Amsterdamse Groeiroute

Er komen mensen op af die in alle oprechtheid iets in hun leven willen veranderen. Zij krijgen bij dit soort clubs op een agressieve en manipulatieve manier een aantal tegeltjeswijsheden door de strot geduwd. Mensen die kritisch zijn, worden geïsoleerd en op een grove manier tot negatief voorbeeld uitgeroepen. Als mensen al enthousiast uit de training komen, houden ze er vaak toch een naar gevoel over, dat soms pas later opspeelt.


Essentie Training Centrum: Amsterdamse Essentiebasis


Lukt het je niet binnen een paar uur of paar dagen die slag te maken - en geloof me: voor lange-termijnverandering is écht meer nodig - dan kun je je behoorlijk ellendig voelen."Het enige antwoord dat dergelijke organisaties daarop hebben is: ga ook de vervolgcursus doen, à raison van weer een paar honderd euro.


Niet als journalist maar als deelnemer. Veel van onze ervaringen zijn in het boek terechtgekomen."'Hoezo mag ik niks inhoudelijks vertellen', vraagt een vrouw bits in het Nederlands. 'Ik mag toch zeker zelf weten wat ik naar buiten toe over de training zeg? Zijn jullie soms bang dat ik iets verkeerds zeg?' 'We vragen je gewoon het niet te doen', zegt Foekje even bits, maar in het Engels.


Essentie Training Centrum: Amsterdamse Essentie


Bij leren autorijden heb je er meer aan dan bij de theoretische natuurkunde, zal ik maar zeggen. Dat je daar vervolgens niet over mag praten met buitenstaanders, is raar: als een rij-instructeur me zou zeggen dat ik niet over zijn lessen mag praten, zou ik meteen de auto uitstappen."'Als het licht aangaat, vraagt Nashwa wie iets wil delen over de ervaring van zojuist.


De andere helft steekt enthousiast de hand op. Een deelnemer aan wie ik me net heb voorgesteld en geërgerd, zegt dat ze het bevrijdend vond tegen mensen te durven uitspreken dat ze niet zeker wist of zij ze wel kon vertrouwen. Nashwa vraagt haar of er een verschil bestaat tussen dat zeggen of zeggen dat je iemand niet vertrouwt.


Kort en goed komt het erop neer dat je 'te weinig deelneemt' aan je eigen leven, dat je te vaak 'als een commentator langs de zijlijn zit' en je te veel laat leiden door vroegere ervaringen. Ze bieden een one-size-fits-all-oplossing - ze draaien bij iedere nieuwe groep exact hetzelfde programma af en voor ieder probleem is er een standaardoplossing.


Essentie Academie: Amsterdamse Ontdekkingstocht


Het zijn echte believers die een aantal technieken hebben geleerd die in reguliere therapie slechts met grote voorzichtigheid worden ingezet. Het is manipulatief en suggestief wat er gebeurt. Alle mensen zijn gevoelig voor straffen en beloningen - daar kun je heel enge systemen op bouwen."Mensen gaan bovendien heel ver om bij een gemeenschap te mogen horen.

bekijk dit blog

Report this page